برهان،برای 45 نفر اول ثبت نامی هررشته تخفیف 45 درصدی در نظر گرفته است متقاضیان محترم فقط تا پنج شنبه 12 اسفند فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت 4900000 تومان به جای 8900000 تومان خریداری نمایند.
توجه : تخفیف فقط برای 45 نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد پس این فرصت ویژه را از دست ندهید.