ثبت نام بیست و دومین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کلیه داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به برای ثبت نام در دوره دانشپذیری اقدام کنند.    


لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور