تخفیف ۴۰ درصدی فقط و فقط شامل حال ۴۰ نفر اول ثبت نامی در تمامی رشته های ماست که بر اساس انتخاب دانشجو در رشته دلخواهش صورت میگیرد.
در صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.