معرفی رشته

حقوق جزا به معنای وسیع کلمه، شاخه ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه جرایم و مجازات اعمالی است که به جهت بی نظمی در جامعه نسبت به مرتکبین این اعمال اجرا می شود و در مورد حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری،کیفرشناسی و یا علم اداره زندان ها و حقوق کیفری بین المللی بحث می نماید. دانشجویانی که قصد تحصیل در این شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثی چون پلیس علمی یا کشف علمی جرایم، روانشناسی و روان پزشکی کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و پزشکی قانونی نیز آشنا می شوند. به طوری که پس از اتمام تحصیل در مباحث گفته شده تسلط می یابند.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج حقوق جزا و جرم شناسی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
11,700,00 تومان
تخفیف ویژه 45 درصدی

6,400.000 تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

5 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
۱-در قضا ۲- در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است. ۳- در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور در دادگاهها به دلایل مختلف از قبیل بیماری و…. ۴- در ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی ۵- در ادارات اجرای احکام مدنی و کیفری ۶- در ادارات ثبت اسناد و املاک ۷- در دفاتر اسناد رسمی به صورت سردفتر و دفتر یار ۸- در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی( داخلی و خارجی) ۹- مشاور حقوقی(کارشناسان حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی
دروس ترم یک
ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﻲ 1

2 واحد

آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي

2 واحد

حقوق جزای بین الملل

2 واحد

ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 1

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین