معرفی رشته

دانشجويان اين رشته در طول تحصيل خود با مفاهيم گوناگوني در حوزه هاي مختلف، از شهرنشيني و شهرسازي گرفته تا جامعه شناسي و حمل و نقل آشنا خواهند شد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج مدیریت امور شهری
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

2 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
فارغ التحصیلان این رشته برنامه ریزان آینده شهری خواهند بود، زیرا برنامه ریزی برای ایجاد فضاهای لازم برای شهر نیازمند مدیریت این فضا ها بوده که این کمک را مدیریت شهری به این رشته می کند
دروس ترم یک
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

۲ واحد

ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮي و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزي

2 واحد

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

2 واحد

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ - دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

2واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین