معرفی رشته

رشته فیزیولوژی ورزشی از مهم ترین رشته هاي بين دانشگاهي است که در يک جمله تعامل بين فعاليت بدني ، فعاليت ورزشي و واکنش هاي فيزيولوژيکي بدن را مطالعه و تحقيق مي کند. كاربردهاي اين رشته متنوع و جدا از امر تدريس و آموزش مياني آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، محققان را ياري مي رساند تا راه هاي پيشگيري از بروز بيماري ها را به كمك فعاليت هاي بدني منظم و روزانه بدست آورند.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

2 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های زیر مشغول به کار شوند: 1- عضویت در هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و تدریس دروس تخصصی نظری و عملی تربیت بدنی در مقاطع کاردانی و کارشناسی (فوق دیپلم و لیسانس) 2- تدریس درس تربیت بدنی و ورزش عمومی (تربیت بدنی 1 و 2 ) دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشگاههای دولتی؛ پیام نور؛ غیرانتفاعی؛ جامع علمی کاربردی و آزاد اسلامی؛ آموزشکده سما 3- برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش تربیت بدنی
دروس ترم یک
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ

2 واحد

اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘی

2 واحد

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ

2 واحد

ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻨﺘﺮل وزن وﻳﮋه ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین