معرفی رشته

رشته حقوق بین الملل علمی است که به بررسی قواعد ،اصول و تکالیفی که بر روی رفتار و روابط میان سازمان ها و دولت ها و اشخاص در زمینه های مختلف تاثیر می گذارد،می پردازد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج حقوق بین الملل
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
6,500,000تومان
تخفیف ویژه 35 درصدی

4,200.000 تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

3 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن این رشته می توانند 1-فعالیت در شهرداری ها 2-مشاور حقوقی بانک 3- فعالیت در وزارت خانه ها و شرکت ها 4-وکالت دعاوی دادگستری مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : قاضی وکیل, دادیار, کارشناس / مشاور حقوقی, سردفتر, استاد دانشگاه پـژوهـــشــگـر ,کارشناس گمرک
دروس ترم یک
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﻲ

2 واحد

ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻫﺎ

2 واحد

ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

2 واحد

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین