معرفی رشته

واژه بیوتکنولوژی که همان زیست فناوری است تکنیکی است که با استفاده از تلفیق علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به بهبود و عرضه فرآورده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن ها در سطح مولکولی می پردازد.
 امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی آنها، بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه‌است و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید می گردد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج بیوتکنولوژی کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
5,200,000تومان
تخفیف ویژه 35 درصدی

3,400,000تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

5 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

دروس ترم یک
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

2 واحد

ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

2 واحد

ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ

2 واحد

ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین