معرفی رشته

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برگرفته از رشته روانشناسی بالینی می باشد. فعالیت اصلی این رشته ارزیابی، تشخیص، روان درمانی، آموزش، توانبخشی خانواده و کودک بر اساس مبانی روانشناسی رشد و آسیب شناسی است.
از دیدگاه تحولات منابع انسانی، کودکان، نوجوانان و خانواده ها اقتصادی ترین موضوع برای انواع سرمایه گذاری های آموزشی، درمانی و پیشگیری هستند. بنابراین فراهم کردن یک فرآیند به منظور رشدی سالم در حیطه های شناختی، رفتاری، خلقی، بیولوژیک در طول نسل ها ضرورت و اهمیت ایجاد این رشته را نشان می دهد.
مشکلات کودکان و نوجوانان متاسفانه آمار رو به رشدی در جامعه دارد. آمارها نشان می دهد که مشکلات کودکان و نوجوانان بازتابی از مشکلات خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی جامعه است. این مسئله لزوم توجه به غربالگری جهت شناسایی زودرس این مشکلات و مداخله و پیشگیری را ضروری می سازد.
روانشناسان کودک باید ضمن توجه به این موضوع توجه خاصی هم به فضای فرهنگی و تربیتی کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان داشته باشند.
دانشجویان این دوره ضمن انجام پژوهش های علمی، با استفاده از اصول روان شناختی و با توجه به نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه به ارزیابی کارکردهای روانی، ذهنی و اجتماعی کودکان و نوجوانان می پردازند. آن ها پس از ارزیابی راه های پیشگیرانه، مشاوره و درمان های روانشناختی را به مخاطبان ارائه می دهند.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
6,500,000تومان
تخفیف ویژه 35 درصدی

4,200.000 تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

4 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
دانش آموختگان این رشته در نقش های آموزشی، پژوهشی، تشخیصی- درمان روانشناختی، مشاوره ای، پیشگیری و مدیریتی در جامعه ایفای نقش می نمایند. وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است: در نقش آموزشی: آموزش به خانواده ها، مربیان و افراد ذی نفع در حوزه روانشناسی بالینی کودک و نوجواندر نقش پژوهشی: مشارکت در انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان که منجر به تولید دانش، رویکردهای جدید در برنامه های ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی و خدمات توانبخشی برای کودکان و نوجوانان می شود. مشارکت در انتشار یافته های پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی معتبر مشارکت در طرح های ملی و منطقه ای مرتبط با روانشناسی بالینی کودک و نوجوان تلاش برای بهبود روش شناسی پژوهشی و ارتقا سطح علمی مقالات در نقش مشاوره ای: ارائه مشاوره روانشناختی به کودکان، نوجوانان، خانواده های آنها، مدارس و مسئولین نظام سلامت در نقش تشخیصی- درمان روانشناختی: مشارکت در ارزیابی و تشخیص مشکلات و اختلالات روانشناختی کودکان و نوجوانان ارجاع تخصصی جمعیت مراجعان به سایر متخصصین مشارکت در انجام خانواده درمانی و گروه درمانی برای کودکان و نوجوانان در تیم سلامت اجرا و بومی سازی ابزارهای روان سنجی رایج کودک و نوجوان پیگیری و مراقبت از کودکان و نوجوانان تحت درمان، زیر نظر متخصص مربوطهدر نقش پیشگیری: اجرای برنامه ها با آموزش های پیشگیرانه به روز، تشدید و تداوم اختلالات روانی یا آسیب های فردی و اجتماعی برای مدارس و یا خانواده ها مشارکت در اجزا و ارزشیابی برنامه های پیشگیرانه نظام سلامت غربالگری اختلالات روانی کودکان و نوجوانان و ارجاع آنان به مراجع درمانی ذیصلاحدر نقش مدیریتی: همکاری در برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مراکز مرتبط با روانشناسی بالینی کودک و نوجوانان
دروس ترم یک
سازگاری کودک با آموزشگاه

1 واحد

پیشرفت های نوین درروانشناسی تحولی

2 واحد

اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان

1 واحد

نوروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین