معرفی رشته

این حقیقت که حوزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده، نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد، مهر تاییدی به اهمیت و الزام این رشته می باشد. فارغ التحصیلان رشته قادر خواهند بود تا با نگاه مدیریتی در جایگاه یک مدیر یا کارشناس ارشد ورزشی، وظایف مهمی چون سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل را در متن فعالیتهای ورزشی پیاده نمایند. در گرایش بازاریابی شخص با مفهوم بازاریابی، اهمیت، ابعاد، فرایندها آمیخته و جدیدترین فلسفه بازاریابی، طراحی برنامه ها، منابع درآمدهای ورزشی، بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت در بازاریابی آموزش می بیند.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
5,200,000تومان
تخفیف ویژه 35 درصدی

3,400,000تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

4 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
۱– تدریس درس مدیریت ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی ۲- تدریس در کارگاه های آموزشی مدیران ورزشی ۳- اداره امور و کارشناسی سازمانهای ورزشی دولتی – خصوصی ۴- اداره امور و کارشناسی فدراسیونها و هیئت ها و انجمن های ورزشی ۵- سرپرستی تیم ها و کاروانهای ورزشی ۶- اداره و کارشناسی اماکن ورزشی
دروس ترم یک
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

2 واحد

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ

2 واحد

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ

2 واحد

ارتباطات ورزشی

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین