معرفی رشته

موضوع رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است .افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی، افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند و کم توانان جسمی، ذهنی و رفتاری است که از آنان تحت عنوان کم توان، بیمار و معلول یاد می شود..

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
11,700,00 تومان
تخفیف ویژه 45 درصدی

6,400.000 تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

3 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
– تدریس درس آسیب شناسی ورزشی، معلولین ، کمکهای اولیه ۲- تدریس درس حرکت درمانی در دوره های پایین تر ۳- تدریس حرکات اصلاحی و درمانی، ناتوانی ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی ۴- راهنمایی و برنامه ریزی برای استفاده از ورزش در جهت حفظ سلامت عمومی و کمک به بیماران و معلولین ۵- راهنمایی و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیکی ساده در کنترل و پیشگیری از آسیب های ورزشی ۶- تربیت کارشناس تربیت بدنی در حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ۷- غربال گری و راهنمایی در زمینه ناهنجاری های اسکلتی – عضلانی در کلیه اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان
دروس ترم یک
روش تحقیق در علوم ورزشی

2 واحد

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛزی

2 واحد

حرکت شناسی پیشرفته

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین