معرفی رشته

این رشته به بررسی و تحقیق در مورد مسایل مربوط به یادگیری زبان می‌پردازد. مشکلات و موانع یادگیری زبان را بررسی کرده و راه حل‌هایی را نیز ارائه می‌دهد. رشته آموزش زبان رشته‌ای است که در واقع از چندین رشته دیگر حاصل شده است و مفاهیم و مبانی آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. مفاهیم رشته‌هایی از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی با محوریت آموزش زبان در این رشته مطرح می‌شوند. مسایل دیگری از قبیل دوزبانگی، تحلیل گفتمان، آموزش یادگیری زبان دوم، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های زبانی نیز در حوزه این رشته قرار می‌گیرد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 9 دی 45 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج آموزش زبان انگلیسی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت
11,700,00 تومان
تخفیف ویژه 45 درصدی

6,400.000 تومان


طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

9 دی

45 نفر

5 نفر باقیمانده

117,000,000 ریال

64,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
۱- تدریس در مؤسسات خصوصی آموزش زبان و دانشگاهها ۲- همکاری با مجلات و روزنامه‌های خارجی منتشر شده در داخل کشور ۳- همکاری با صدا و سیما در بخش دوبله کردن فیلم‌های خارجی ۴- همکاری با شرکت‌های مسافرتی به عنوان راهنمای ‌تور
دروس ترم یک
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﺑﺎن

2 واحد

زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در آﻣﻮزش زﺑﺎن

2 واحد

درآمدی بر تحلیل گفتمان

2 واحد

اﺻﻮل و روش ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین