شما برای انتخاب مسیر ادامه تحصیل خود می بایست با دانشگاه پیام نور و فراگیر پیام نور آشنایی کامل داشته باشید. در این مطلب تمامی ابعاد فراگیر پیام نور و اعتبار دانشگاه پیام نور را برای شما دانش پذیر گرامی توضیح داده خواهد شد.

۱- درباره دانشگاه فراگیر پیام نوردانشگاه دولتی پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی کشور و چهارمین دانشگاه دنیا با نظام آموزشی مبتنی بر آموزش باز (open university) می باشد. آموزش باز، نظام آموزشی است که با بهره‌گیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتاب‌های درسی خود آموز و دانشجو محور در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کلاس‌های درسی را کاهش می‌دهد.

۲- نحوه پذیرش فراگیربه داوطلبان اجازه داده می شود تا در رشته انتخابی ترم یک دانشگاه به عنوان دانش پذیر ثبت نام نمایند و پس از طی کردن دروس ترم یک دانشگاه از دانش پذیری به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت یافته و ادامه تحصیل داوطلبان در ترم دوم از طریق طرح فراگیر دانشگاه پیام نور میسر خواهد بود.

۳- تفاوت فراگیر پیام نور و کنکور سراسریدانش پذیر در فراگیر پیام نور از استرس رقابت سنگین به دور بوده و کتب مرجع امتحانی بین ۴ تا ۶ کتاب می‌باشد که در صورت پذیرش به عنوان واحد‌های ترم اول دانشگاه مورد قبول واقع می‌گردد و دانشجو به ترم دوم تحصیلی وارد خواهد شد. این در حالی است که در کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشجویان بایستی منابع متعدد دوره ۴ ساله لیسانس را مطالعه نمایند و پس از قبولی تازه به ترم اول وارد می‌شوند.

۴- ویژگی های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور:
 
  • عدم محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دانشگاه
  • صدور معافیت نظام وظیفه در صورت قبولی
  • انتخاب آزادانه رشته دانشگاهی بدون توجه به مدرک قبلی
  • ارائه مدرک رسمی دولتی مورد تائید وزارت علوم
  • حضور در کلاس ها الزامی نمی باشد
  • امکان برگزاری آزمون در محل سکونت داوطلب
  • تحصیل با حداقل شهریه برای دانشجویان