برهان در سال ۱۳۹۵ با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از انتشارات آموزشی با مجوز قطعی شماره ۴۸۳۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است. در زیر می توانید مدارک و مجوزات انتشارات برهان را مشاهده نمایید.